PSYKOLOGENE MARIANNE KVALE

& OLAV STAVSHOLT

 

 

 

Forsiden

 

Vår behandling

 

Hvem går til psykolog?

 

Individualterapi

 

Grupper & kurs

 

Kontakt

 

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeterapi og Kurs

 

Gruppeterapi

 

Vi tilbyr ulike typer gruppeterapi og kurs innenfor en integrativ tilnærming. Integrativ terapi er en helhetlig terapeutisk retning som omfatter psykoterapi, bevegelsesterapi og kreativitetsutvikling. Det teoretiske grunnlaget henter ut det beste fra ulike tradisjoner som psykoanalyse, kognitiv terapi, humanistisk terapi, kroppsterapi og kreative medier. Innenfor denne tilnærmingen vektlegges “det skapende menneske”. Man tenker seg også at ordinær "psyko- terapi" alene ofte er utilstrekkelig dersom mennesket skal oppleve seg som helt.


Hvorfor delta i gruppeterapi?

Gruppeterapien kan bli en øvingsarena hvor du får nye erfaringer. Du får støtte og mulighet til å oppleve likheter og forskjeller med de andre gruppemedlemmene.

 

Integrativ gruppe


Integrativ gruppe er en åpen gruppe som betyr at den har ubegrenset varighet og inkluderer nye gruppemedlemmer når andre slutter. En gruppe går hver torsdag fra kl.16.30 til 18.30 og en gruppe går hver tirsdag fra kl. 18.00 til 20.00. Pris: 500 per gang. Fortsatt ledige plasser.

 

Integrativ gruppe tar opp nye deltagere fortløpende.


Kurs i håndtering av depresjon

 

Depresjon-gruppen er lukket, noe som betyr at de samme medlemmene går i gruppen hele tiden. Sesjonene vil ha hovedfokus på virkningsmekanismer i forhold til depresjon og behandling av dette. Undervisning, øvelser, hjemmeoppgaver og psykoterapeutiske samtaler vil være sentralt i dette arbeidet.

 

 

Kurs i håndtering av angst


Angst-gruppen er lukket, noe som betyr at de samme medlemmene går i gruppen hele tiden. Sesjonene vil ha hovedfokus på virkningsmekanismer i forhold til angst og behandling av dette. Undervisning, øvelser, hjemmeoppgaver og psykoterapeutiske samtaler vil være sentralt i dette arbeidet.


 

 

 


 

Olav Stavsholt © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Psykolog i Bergen Sentrum: Ledige timer, ingen henvisning